.
 • Doelstellingen  De Mangalarga Marchador is het op drie na grootste paardenras ter wereld , maar nog grotendeels onbekend in Europa. Er zijn naar schatting 800 Mangalarga Marchador in Europa, maar de eigenaars en fokkers weten weinig of niets over elkaar, of kennen elkaar niet. En dat ondanks het feit, dat de Mangalarga Marchador een paard is dat veel beter aan de behoeften van de vele recreatieve ruiters (ongeveer 1,5 miljoen alleen in Duitsland) voldoet dan menig ander ras.


  Tengevolge van deze omstandigheden richt de EAMM zich op de volgende activiteiten:

  • Verbetering van beeld en kennis over het ras Mangalarga Marchador in Europa door middel van publicaties en deelname aan beurzen, evenementen, toernooien, etc.

  • Initiëren van bijeenkomsten voor fokkers en eigenaren van de Marchador

  • Het geven van steun voor Europese fokkers, bevordering van verdere distributie in Europa, de oprichting van uniforme normen voor fokken, trainen en competitie

  • Informatie en educatie voor Mangalarga Marchador Paardenliefhebbers

  • Het aanbieden van opleidingen en permanente educatie en algemene informatie

  • Advisering rondom de fokkerij, ras-specifieke training en het gebruik van de paarden met inachtneming van de beginselen van het land van herkomst: Brazilië.

  • Participatie en vertegenwoordiging in rassenverenigingen voor het ontwerpen en ontwikkelen van de regels en voorschriften op het gebied van fokkerij en sport

  • Ondersteuning voor kinderen en jongeren

  • Organisatie van en deelneming aan evenementen voor fokken en rijden.

  • Instelling van een tolerante houding en waardering van de leden binnen en buiten de vereniging
  MMs op de expositie Equimundo 2007
  MMs op de expositie Equimundo 2007

  MMs op de expositie Pferd und Jagd Hannover 2009
  MMs op de expositie Pferd und Jagd Hannover 2009

  IGV-toernooi: Alice Linnebach met Haxixe 2008
  IGV-toernooi: Alice Linnebach met Haxixe 2008