.
 • Maak een keuze

  Datenschutzerklärung

  Tenzij hieronder anders vermeld, is de beschikbaarstelling van uw persoonlijke gegevens wettelijk noch contractueel vereist voor de sluiting van een overeenkomst. U bent niet verplicht de gegevens te verstrekken. Het niet verstrekken heeft geen gevolgen. Dit geldt alleen als tijdens de verdere verwerking geen andere informatie wordt verstrekt. Onder "persoonsgerelateerde gegevens" wordt verstaan iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

  Server-logbestanden

  U kunt onze website bezoeken zonder persoonlijke informatie te verstrekken. Telkens wanneer u onze website bezoekt, worden gebruiksgegevens via uw internetbrowser naar ons of onze webhoster / IT-dienstverlener verzonden en in loggegevens (zogenaamde server-logbestanden) opgeslagen. Deze opgeslagen gegevens omvatten bijv. de naam van de bezochte pagina, de datum en het tijdstip van de toegang, het IP-adres, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de aanvragende provider. De verwerking gebeurt op basis van art. 6 par. 1 sub f AVG uit gerechtvaardigd belang bij een storingsvrije werking van onze website alsmede voor de verbetering van ons aanbod.

  Contact

  Verantwoordelijke

  Neem op aanvraag contact met ons op. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is:

  Astrid Oberniedermayr
  Rimbacher Str. 16, D-69509 Mörlenbach
  astrid.oberniedermayr@eamm.de

  Nicole Wachtfeitl
  Schönblickweg 9, D-72213 Altensteig
  nicole.wachtfeitl@eamm.eu
  0049 172 6311 286
  info@eamm.de

  Pro-actieve contactopname van de klanten per e-mail

  Wanneer u via e-mail zakelijk met ons in contact treedt, verzamelen we uw persoonsgerelateerde gegevens (naam, e-mailadres, tekst van het bericht ) alleen in de door u ter beschikking gestelde omvang. De gegevensverwerking dient voor de bewerking en beantwoording van uw contactaanvraag.  
  Indien het opnemen van contact dient voor de uitvoering van precontractuele maatregelen (bijvoorbeeld advies in het geval van belangstelling voor een aankoop, het opstellen van offertes) of een reeds tussen u en ons gesloten overeenkomst betreft, gebeurt deze gegevensverwerking op grond van art. 6 lid 1 sub b DSGVO.
  Gebeurt het opnemen van contact om andere redenen, gebeurt deze gegevensverwerking op grond van art. 6 lid 1 sub f DSGVO uit ons overwegende legitieme belang van de beantwoording van uw vraag. In dit geval hebt u het recht, op gronden, die voortvloeien uit uw specifieke situatie, op ieder moment bezwaar te maken tegen de op art. 6, lid 1, sub f DSGVO berustende verwerkingen van u betreffende persoonsgerelateerde gegevens.
  Uw e-mailadres wordt alleen gebruikt om uw aanvraag te verwerken. Uw gegevens worden vervolgens onder in acht neming van wettelijke bewaringstermijnen gewist, indien u niet hebt ingestemd met verdere verwerking en gebruik.

  Gebruik van het e-mailadres voor het toezenden van nieuwsbrieven

  Wij gebruiken uw e-mailadres uitsluitend voor het versturen van nieuwsbrieven voor onze eigen reclamedoeleinden, ongeacht de uitvoering van de overeenkomst, voor zover u hiermee uitdrukkelijk heeft ingestemd. De verwerking vindt met uw toestemming plaats op basis van artikel 6 (1) sub a AVG. U kunt de toestemming te allen tijde intrekken zonder dat dit van invloed is op de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming is uitgevoerd tot aan de intrekking. U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief door gebruik te maken van de betreffende link in de nieuwsbrief of door ons hiervan op de hoogte te stellen. Uw e-mailadres wordt vervolgens uit de mailinglijst verwijderd.

  Cookies

  Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen in de internetbrowser of door de internetbrowser op het computersysteem van een gebruiker. Als een gebruiker een website bezoekt, kan een cookie worden opgeslagen op het besturingssysteem van de gebruiker. Deze cookie bevat een karakteristieke tekenreeks die een unieke identificatie van de browser mogelijk maakt wanneer de website opnieuw wordt opgeroepen.

  Cookies worden op uw computer opgeslagen. U heeft dus volledige controle over het gebruik van cookies. Door het selecteren van de juiste technische instellingen in uw internetbrowser kunt u voor het plaatsen van cookies op de hoogte worden gebracht en individueel beslissen of u deze accepteert en voorkomt dat de cookies worden opgeslagen en de gegevens die ze bevatten worden verzonden. Reeds opgeslagen cookies kunnen op elk moment worden verwijderd. Wij wijzen u er echter op dat u dan in voorkomende gevallen niet alle functies van deze website in volle omvang kunt benutten.
  Via de onderstaande links kunt u informeren hoe u de cookies bij de belangrijkste browsers kunt beheren (o.a. ook deactiveren):
  – Chrome Browser: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=nl
  – Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
  – Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/mac
  – Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

  Technisch noodzakelijke cookies

  Voor zover in onderstaande verklaring inzake gegevensbescherming geen andere informatie wordt gegeven, gebruiken wij alleen deze technisch noodzakelijke cookies om onze website gebruikersvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Bovendien stellen cookies onze systemen in staat uw browser te herkennen, zelfs na een paginawissel, en u diensten aan te bieden. Sommige functies van onze website kunnen niet worden aangeboden zonder het gebruik van cookies. Hiervoor is het noodzakelijk dat de browser wordt herkend, zelfs na een paginawissel.
  Het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën gebeurt met op grond van § 25 lid 1 S. 1 TTDSG. De verwerking gebeurt op basis van art. 6 par. 1 lid f AVG uit overwegend gerechtvaardigd belang bij een optimale werking van onze website alsmede een gebruiksvriendelijke en effectieve vormgeving van ons aanbod.
  Om redenen die verband houden met uw specifieke situatie hebt u te allen tijde het recht bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van artikel 6 (1), sub f AVG.

  Analyse en Reclame

  Gebruik van Google Analytics 4

  Wij maken op onze website gebruik van de webanalysedienst Google Analytics die wordt aangeboden door Google Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; "Google").
  De gegevensverwerking dient voor de analyse van deze website en zijn bezoekers, alsmede voor marketing- en reclamedoeleinden. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google de verkregen informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om de exploitant van de website andere diensten in verband met het website- en internetgebruik aan te bieden.  
  Daarbij kan onder meer de volgende informatie worden verzameld: IP-adres, datum en tijd van paginaweergave, klikpad, informatie over de browser die u gebruikt en het apparaat dat u gebruikt (apparaat), bezochte pagina's, referrer URL (website van waaruit u op onze website bent gekomen), locatiegegevens, aankoopactiviteiten. Het IP-adres dat door uw browser wordt doorgegeven als onderdeel van Google Analytics zal niet worden samengevoegd met andere gegevens van Google.
  Google gebruikt technologieën zoals cookies, webopslag in de browser en trackingpixels, die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken.  
  De hierdoor gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Voor de VS is een adequaatheidsbesluit van de EU-commissie aanwezig: het Trans-Atlantic Data Privacy Framework (TADPF). Google heeft zich conform de TADPF gecertificeerd en daarmee verplicht Europese gegevensbeschermingsbeginselen op te volgen. Zowel Google als de Amerikaanse overheidsinstanties hebben toegang tot uw gegevens. Uw gegevens kunnen door Google worden gekoppeld aan andere gegevens, zoals uw zoekgeschiedenis, uw persoonlijke accounts, uw gebruiksgegevens van andere apparaten en alle andere gegevens die Google over u heeft.
  Bij gebruik van Google Analytics 4 wordt het door uw website doorgegeven IP-adres automatisch verzameld en in geanonimiseerde vorm verwerkt. Het IP-adres wordt vooraf ingekort door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.  
  Het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën vindt plaats met uw toestemming op basis van § 25 par. 1 p. 1 TTDSG in combinatie met. Art. 6 lid 1 lit. a DSGVO. De verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt met uw toestemming op basis van Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming tot aan de intrekking heeft plaatsgevonden.
  Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u op https://policies.google.com/technologies/partner-sites en op https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de.

  Plug-ins en anderen

  Gebruik van YouTube

  Wij gebruiken op onze website de functie voor inbedding van YouTube-video's van Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; "YouTube"). YouTube Is een met Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; "Google") verbonden onderneming.
  De functie geeft video's weer die zijn gedeponeerd bij YouTube in een iFrame op de website. Daarbij is de optie "Geavanceerde privacymodus" geactiveerd. Daardoor slaat YouTube geen informatie op over de bezoekers van de website. Pas wanneer u een video bekijkt, wordt de informatie hierover aan YouTube doorgegeven en daar opgeslagen. Indien nodig worden uw gegevens naar de VS verzonden. Voor de VS is een adequaatheidsbesluit van de EU-commissie aanwezig: het Trans-Atlantic Data Privacy Framework (TADPF). YouTube heeft zich conform de TADPF gecertificeerd en daarmee verplicht Europese gegevensbeschermingsbeginselen op te volgen.
  Het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën gebeurt met uw toestemming op grond van § 25 lid 1 S. 1 TTDSG i.c.m. art. 6 lid 1 sub a AVG. De verwerking van uw persoonsgerelateerde gegevens gebeurt met uw toestemming op grond van art. 6 lid 1 sub a AVG. U kunt de toestemming altijd intrekken zonder dat dit van invloed is op de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming is uitgevoerd tot aan de intrekking.
  Meer informatie over het verzamelen en het gebruik van de gegevens door YouTube en Google en over de daarmee samenhangende rechten en mogelijkheden ter bescherming van uw privésfeer vindt u in de privacy policy van YouTube (https://www.youtube.com/t/privacy).

  Rechten van de betrokkenen en opslagtermijn

  Duur van de opslag

  Na afloop van de overeenkomst worden de gegevens eerst opgeslagen voor de duur van de garantieperiode, vervolgens met inachtneming van de wettelijke bewaartermijnen, in het bijzonder de fiscaal- en handelsrechtelijke, en na afloop van deze periode gewist, voor zover u niet akkoord bent gegaan met verdere verwerking en gebruik.

  Rechten van de getroffen persoon

  Als aan de wettelijke vereisten is voldaan heeft u overeenkomstig de artikelen 15 tot en met 20 van de AVG de volgende rechten: Recht op informatie, correctie, verwijdering, beperking van de verwerking, overdraagbaarheid van gegevens.
  Bovendien heeft u op grond van artikel 21 (1) AVG het recht bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking op basis van artikel 6 (1) f AVG, evenals tegen de verwerking gericht op direct mail.

  Recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

  Overeenkomstig artikel 77 AVG heeft u het recht een klacht in te dienen bij de toezichthouder als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens niet rechtmatig gebeurt.

  Potete presentare ricorso, fra gli altri, all'autorità di vigilanza responsabile e raggiungibile ai seguenti dati di contatto:

  Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg
  Lautenschlagerstraße 20
  70173 Stuttgart
  Tel.: +49 711 6155410
  Fax: +49 711 61554115
  E-Mail: poststelle@lfdi.bwl.de

  Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht (BayLDA)
  Promenade 18
  91522 Ansbach
  Tel.: +49 981 1800930
  Fax: +49 981 180093800
  E-Mail: poststelle@lda.bayern.de

  Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit
  Friedrichstraße 219
  Besuchereingang: Puttkamerstraße 16–18 (5. Etage)
  10969 Berlin
  Tel.: +49 30 138890
  Fax: +49 30 2155050
  E-Mail: mailbox@datenschutz-berlin.de

  Landesbeauftragte für den Datenschutz und für das Recht auf Akteneinsicht
  Stahnsdorfer Damm 77
  14532 Kleinmachnow
  Tel.: +49 33203 3560
  Fax: +49 33203 35649
  E-Mail: poststelle@lda.brandenburg.de

  Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Bremen
  Arndtstraße 1
  27570 Bremerhaven
  Tel.: +49 421 3612010 oder +49 471 5962010
  E-Mail: office@datenschutz.bremen.de

  Hamburgischer Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit
  Ludwig-Erhard-Straße 22, 7. OG
  20459 Hamburg
  Tel.: +49 40 428544040
  Fax: +49 40 428544000
  E-Mail: mailbox@datenschutz.hamburg.de

  Hessischer Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit
  Postfach 3163
  65021 Wiesbaden
  Tel.: +49 611 14080
  Fax: +49 611 1408900 oder +49 611 1408901
  E-Mail: poststelle@datenschutz.hessen.de

  Landesbeauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit Mecklenburg-Vorpommern
  Werderstraße 74a
  19055 Schwerin
  Tel.: +49 385 594940
  Fax: +49 385 5949458
  E-Mail: info@datenschutz-mv.de

  Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachsen
  Prinzenstraße 5
  30159 Hannover
  Tel.: +49 511 1204500
  Fax: +49 511 1204599
  E-Mail: poststelle@lfd.niedersachsen.de

  Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen
  Postfach 20 04 44
  40102 Düsseldorf
  Tel.: +49 211 384240
  Fax: +49 211 38424999
  E-Mail: poststelle@ldi.nrw.de

  Landesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz
  Postfach 30 40
  55020 Mainz
  Tel.: +49 6131 89200
  Fax: +49 6131 8920299
  E-Mail: poststelle@datenschutz.rlp.de

  Unabhängiges Datenschutzzentrum Saarland
  Fritz-Dobisch-Straße 12
  66111 Saarbrücken
  Tel.: +49 681 947810
  Fax: +49 681 9478129
  E-Mail: poststelle@datenschutz.saarland.de

  Sächsische Datenschutz- und Transparenzbeauftragte
  Devrientstraße 5
  01067 Dresden
  Tel.: +49 351 85471101
  Fax: +49 351 85471109
  E-Mail: saechsdsb@slt.sachsen.de

  Landesbeauftragter für den Datenschutz Sachsen-Anhalt
  Leiterstraße 9
  39104 Magdeburg
  Tel.: +49 391 818030
  Fax: +49 391 8180333
  E-Mail: poststelle@lfd.sachsen-anhalt.de

  Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein
  Postfach 71 16
  24171 Kiel
  Tel.: +49 431 9881200
  Fax: +49 431 9881223
  E-Mail: mail@datenschutzzentrum.de

  Thüringer Landesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit
  Postfach 90 04 55
  99107 Erfurt
  oder
  Häßlerstraße 8
  99096 Erfurt
  Tel.: +49 361 573112900
  Fax: +49 361 573112904
  E-Mail: poststelle@datenschutz.thueringen.de  Recht om bezwaar te maken

  Indien de hier vermelde verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen conform art. 6, par. 1 sub f AVG, heeft u het recht, om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, om te allen tijde tegen deze verwerkingen met toekomstige gevolgen bezwaar te maken.
  Na succesvol bezwaar wordt de verwerking van de betreffende gegevens beëindigd, tenzij wij kunnen aantonen dat er sprake is van een dwingende verdedigbare reden voor de verwerking en die zwaarder weegt dan uw belangen, rechten en vrijheden, of indien de verwerking strekt tot indiening, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

  Laatste update: 13.07.2023